Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Maria Hynning

Teater spelar en stor roll i mitt liv och har en given plats i min tillvaro. Redan som barn väcktes mitt intresse för teater. I år är mitt första år som styrelseledamot i Dramatens Vänners styrelse där jag kommer att ingå i stipendie- och programkommittén.
Jag arbetar på Revisorsinspektionen; en myndighet under Justitiedepartementet.