Samtal och debatter

Samtal och debatter är en vanlig form för att öka förståelsen för t.ex. en föreställning, dess författare och den aktuella tolkningen. Här samtalar eller debatterar några av pjäsens medverkande, ibland tillsammans med en forskare, översättare, lärare eller någon annan med särskilda och för samtalet      intressanta kunskaper. Lagom tid för denna samtalsform med åtföljande frågor brukar vara 1–1 ½ timma och anordnas fristående från föreställningen.

Se i programkalendern när Samtal och diskussioner går av stapeln

september 2022
oktober 2022
november 2022
Inget evenemang hittades!

Ny medlems-
tidning ute nu!