Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

2000 mottog Eva Röse en donation av Lilian Koch

Donation: Lilian Koch, medlem i Dramatens Vänner, donerade 5 000 kronor till Eva Röse.

Motivering: Eva Röse är en skådespelare som med stor integritet och verklig hängivelse verkat på teatern – en eldsjäl, som nu och i framtiden kommer att tillföra mycken kraft, talang och lust.