Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Sanna Sundqvist Dramatens Vänners stipendiat 2018

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2018 till Sanna Sundqvist.

Stipendiekommitténs motivering: Sanna Sundqvist har under 2017 manifesterat en osedvanlig bredd i sina rolltolkningar, där hennes allvar, djup och beslutsamhet i rollen som Antigone berör. Även som humorns uttolkare har Sanna en exceptionell förmåga att roa och oroa! I Improvisation på slottet bjuder hennes monologer på en spelglädje och en till galenskap gränsande drift med allt och alla, medan hon nästa kväll är den svarta humorns uttolkare i den gripande, gränsöverskridande och mångbottnade föreställningen Här kommer alla känslorna på en och samma gång.