Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Benoit Malmberg Dramatens Vänners stipendiat 2000

Stipendiet på 5 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2000 till Benoit Malmberg.

Stipendiekommitténs motivering: För att han med egen kraft och trots mycket snäva ramar lyckats skapa en livskraftig och härligt inspirerande kör som utmärker sig av både hög musikalitet och scenisk talang, tack vare hans oförtrytliga energi och förmåga att inspirera, glädja och beröra sina körmedlemmar och dess publik går kören ständigt vidare.