Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Marie Göranzon Dramatens Vänners stipendiat 2001

Stipendiet på 5 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2001 till Marie Göranzon.

Ett hederspris utdelades vid samma tillfälle till Dag Kronlund.

Stipendiekommitténs motivering: För hennes lysande entré som Majvor i föreställningen Stulna juveler av Kristina Lugn, där hon i en gripande scen visar oss den falska kärlekslycka, som bara en luttrad kvinna kan känna.

Dag Kronlund, teatervetare och chef för Dramatens bibliotek, tilldelades ett hederspris om 5 000 kronor för sitt djupa teaterkunnande och sin smittande entusiasm som har inspirerat oss alla i en rad seminarier.