Gunnel Fred Dramatens Vänners stipendiat 2003

Stipendiet på 10 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2003 till Gunnel Fred.

Stipendiekommitténs motivering: För den nära och täta känsla av livets absoluta obeveklighet som finns i hennes skakande porträtt av LisaLouise, en kvinna vars öde ingen i publiken kunde undgå att beröras av och bära med sig ut i verkligheten.

Ny medlems-
tidning ute nu!