Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Ingela Olsson Dramatens Vänners stipendiat 2007

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2007 till Ingela Olsson

Stipendiekommitténs motivering: För att hon är en av den nya generationens stora skådespelare. Hennes till synes självklara gestaltning av den mångfasetterade Valerie Solanas i Sara Stridsbergs Valerie Solanas ska bli president i Amerika är ett lysande exempel på detta.