Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Dramatens kostymateljé får Dramatens Vänners stipendium 2010

Dramatens kostymateljé
Bergman Moods: Costumes & Images Foto: Dramaten

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2010 till Dramatens kostymateljé

Stipendiekommitténs motivering: Vad vore teater utan kostymer. Teatern speglar samhället, där moden kommit och gått och kommit igen. Det är en pågående historia. Och bakom historien finns en konstant faktor, hållbarheten. Och hantverket. Teaterns kläder kan aldrig vara ett köp-, slit- och slängmode. Kläderna skall ha perfekt passform och bokstavligen hålla, så att skådespelaren blir ett med sin kostym, i rollen. Med ett aktuellt modespråk kallas det ”sustainability”. För att klara det måste tillskärning och skrädderi till. Den yttersta kunskapen finns i detta hus, Dramaten. Nu mer synligt än någonsin. Då fantasin flödar och ibland rinner över, är det en fantastisk tillgång för regissör och kostymtecknare att känna sig trygga i kostymateljéns skickliga händer.