Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Krister Henriksson Dramatens Vänners stipendiat 2012

Krister Henriksson i En handelsresandes död. Foto: Dramten

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2012 till Krister Henriksson.

Stipendiekommitténs motivering: För hans storartade sätt att gestalta Willy Loman i En handelsresandes död. Längs den resa huvudpersonen gör från framgång via förfall och självbedrägeri till undergång uppstår en rad komplexa relationer med övriga familjemedlemmar och många intensiva och sammansatta känslor hos Willy.

Krister Henriksson gestaltar detta med en osviklig rytmkänsla, en intim publikkontakt och en förmåga att i en och samma replik förmedla flera olika känslolägen.