Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Tanja Lorentzon Dramatens Vänners stipendiat 2011

Mormors svarta ögon
Foto: Dramaten

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2011 till Tanja Lorentzon.

Stipendiekommitténs motivering: För att hon med små uttrycksmedel och intensiv scennärvaro berättar en angelägen historia, som hon skapat i en självbiografisk, utlämnande och mångbottnad text. Hon gestaltar i monologen Mormors svarta ögon med värme, pregnans, humor och stor språkkänsla tre kvinnoöden. Hon ger oss en bild av mormodern, änka i finska vinterkriget, som ensam blev kvar på gården i Österbotten när Tanjas mamma likt så många andra finnar flyttade till Sverige. Tanja skildrar också mammans vilsenhet i det nya landet, sin egen svenskfödda generations situation och saknaden efter familjens ursprungliga hemspråk. Med förhoppning om att Tanja Lorentzon med sin pjäs också inspirerar andra i mångfaldens Sverige att på motsvarande sätt ösa ur sina släkthistoriers källor, tilldelar Dramatens Vänner henne 2011 års stipendium.