Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Hannes Meidal Dramatens Vänners stipendiat 2016

Hannes Meidal och Leonard Terfelt
Fotograf Marcus Gårder
Hannes Meidal och Leonard Terfelt i ”Marodörer”. Fotograf Marcus Gårder

Stipendiet på 25 000 kronor utdelades vid Dramatens Vänners årsmöte 2016 till Hannes Meidal.

Stipendiekommitténs motivering: Hans arbete med Dramatens lunchpoesi*), som han på ett förtjänstfullt och inspirerande sätt förnyat. Poesi och musik bildar en enhet som stimulerar och bjuder till både skratt och allvar och kvardröjande eftertanke.
*) Dramatens lunchpoesi & livemusik på Lejonkulan är ett samarbete mellan Dramaten& och Kungliga Operan. Hannes Meidal har svarat för programmet som under våren 2015 haft som utgångspunkt våra fem sinnen: Hörsel, Syn, Smak, Lukt och Känsla.