Styrelsen 2021

Årsmötet 2021 avseende verksamhetsåret 2020 som hade skjutits upp på grund av den sedan vintern/våren 2020 pågående Coronapandemin genomfördes den 20 oktober 2021.

Följande personer valdes till styrelsen:

Ordförande:
Ann Lindgren

Ledamöter:
Lena Bengtsson
Lars Bergquist
Kristina Hedman 
Birgitta Hultgren
Briten Krokstedt
Gunilla Lockne
Christina Ruhnbro
Margareta Samuelsson
Kerstin Sandberg
Torbjörn Wahlstedt

Till styrelsen har Lena Malmfors och Anna Stålberg adjungerats.

Hedersmedlemmar:
Kristina Adolphson, skådespelare och mångårig ledamot av styrelsen
Ingrid Dahlberg, f d teaterchef, Dramaten
Marie-Louise Ekman, f d teaterchef, Dramaten
Birgitta Forsgren Meyerson, mångårig ledamot av styrelsen och styrelsens ordförande
Staffan Valdemar Holm, f d teaterchef, Dramaten
Birgitta Kristofferson, initiativtagare till Dramatens Vänner
Herdis Molinder, blev Dramatens Vänners första medlem och har följaktligen medlemsnummer 1 
Monica Simonsson, mångårig ledamot av styrelsen med totalt ansvar för kansli och sekretariat
Margareta Wernevi, första ordföranden i Dramatens Vänner