Styrelsen 2022

Vid årsmötet den 7 april 2022 valdes följande medlemmar till styrelsen:

Ordförande:
Ann Lindgren

Ledamöter:
Lena Bengtsson
Hans-Olof Hagén
Kristina Hedman 
Birgitta Hultgren
Briten Krokstedt
Annelie Löfqvist
Christina Ruhnbro
Margareta Samuelsson
Kerstin Sandberg
Torbjörn Wahlstedt

Hedersmedlemmar:

Kristina Adolphson, skådespelare och mångårig ledamot av styrelsen
Ingrid Dahlberg, f.d. teaterchef, Dramaten
Marie-Louise Ekman, f.d. teaterchef, Dramaten
Birgitta Forsgren Meyerson, mångårig ledamot av styrelsen och styrelseordförande
Staffan Valdemar Holm, f.d. teaterchef, Dramaten
Birgitta Kristofferson, initiativtagare till Dramatens Vänner
Herdis Molinder, Dramatens Vänners första medlem, har alltså medlemsnummer 1
Monica Simonsson, mångårig ledamot av styrelsen med totalt ansvar för kansli och sekretariat
Margareta Wernevi, första ordföranden i Dramatens Vänner

Ny medlems-
tidning ute nu!