I april 2019 hölls årsmöte i Dramatens Vänner och dessutom firades föreningens 20-årsjubileum

Ny medlems-
tidning ute nu!