I april 2000 arrangerade Dramatens Vänner en teaterresa till Berlin för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!