Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Göteborg i oktober 2001 för sina medlemma.