Dramatens Vänner besökte Radioteatern i november 2002.

Våren 2002 arrangerade Dramatens Vänner en teaterresa till Malmö och Köpenhamn för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!