Höstens teaterresa 2010 gick till Uppsala för att se Leo Tolstojs Anna Karenina. Dessutom besök på Gustavianum och Bror Hjorts hus.

Dramatens Vänners teaterresa gick i mars 2010 till London.4 pjäser, Bachs Johannespassionen, och besök på The Globe och National Gallery.

Ny medlems-
tidning ute nu!