Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Dublin i oktober 2012 för sina medlemmar.

i april 2012 gick Dramatens Vänners teaterresa till Skellefteå.

Ny medlems-
tidning ute nu!