I oktober 2013 gick Dramatens Vänners teaterresa till Wien.

Dramatens Vänners teaterresa i april 2013 gick till Göteborg. Med-lemmarna fick se både god teater och höra Rossinis Barberaren i Sevilla.

Ny medlems-
tidning ute nu!