Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa för sina medlemmar i oktober 2014.

I april 2014 arrangerade Dramatens Vänner en teaterresa till Malmö och Helsingborg för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!