Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Göteborg för sin medlemmar i oktober 2016.

Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Stratford upon Avon och London i april 2016 m a a William Shakespeare avled för 400 år sedan.