Föreningen Dramatens Vänner arrangerade för sina medlemmar en teaterresa till München i mars 2017.