Dramatens Vänner arrangerade för sina medlemmar en teaterresa till Amsterdam i september 2015.

Ny medlems-
tidning ute nu!