Dramatens Vänners stipendium 2018 gick till Sanna Sundqvist för att under 2017 visat en osedvanlig bredd i sina rolltolkningar.

Ny medlems-
tidning ute nu!