Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

I april 2019 hölls årsmöte i Dramatens Vänner och dessutom firades föreningens 20-årsjubileum