Under 2009 genomfördes sju Teatercaféer med hemlig gäst av Dramatens Vänner.