Benoit Malmberg ansvarig för Romeo & Julia kören utsågs till Dramatens Vänners stipendiat 2000.