Våren 2008 gick Dramatens Vänners Teaterresa till Berlin. Pjäserna Gross und Klein och Berlin Alexanderplatz stod bl.a. på programmet

I april 2000 arrangerade Dramatens Vänner en teaterresa till Berlin för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!