Under 2009 genomfördes sju Teatercaféer med hemlig gäst av Dramatens Vänner.

Vid 7 tillfällen under 2003 gästades Dramatens Vänners Teatercafé av hemliga gäster.

Ny medlems-
tidning ute nu!