Under 2006 genomfördes 8 Teatercaféer med hemliga gäster i Dramatens Vänners regi.

Ny medlems-
tidning ute nu!