Detaljer av Lars Norén var i fokus för Dramatens Vänners teatersamtal i mars 2003.