Dramatens Vänner arrangerade ett Teatersamtal kring Mattias Anderssons pjäs Determinism hösten 2019.

Ny medlems-
tidning ute nu!