Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

2002 donerade Svante H:son Schreiter 10000 kr som ett resestipendium till Melinda Kinnaman för hennes roll i Romeo och Julia.

Lilian Koch, medlem i Dramatens Vänner, donerade 5 000 kr till Eva Röse. I motiveringen angavs bl a att Eva verkat på teatern med verklig hängivelse.