Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Dublin i oktober 2012 för sina medlemmar.