I maj 2015 var nytillträdde teaterchefen Eirik Stubø hemlig gäst i Dramtens Vänners Teatercafé.

Ny medlems-
tidning ute nu!