I november 2015 gästades Dramatens Vänner och dess Teatercafé av regissören Ellen Lamm, intervjuade gjorde styrelsens Gunilla Lockne.