Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

I november 2015 gästades Dramatens Vänner och dess Teatercafé av regissören Ellen Lamm, intervjuade gjorde styrelsens Gunilla Lockne.