Vid 6 tillfällen under 2001 gästadesDramatens Vänners Teatercafé av hemliga gäster.

Ny medlems-
tidning ute nu!