I februari 2018 kom skådespelaren Emma Meyer Dunér som hemlig gäst till Teatercaféet. Hon samtalade med Dramatens Vänners styrelse-ledamöter Lena Malmfors och Eva Gyllensvärd.

Ny medlems-
tidning ute nu!