Vänner arrangerade ett Teatersamtal i september 2917 kring pjäsen Ensam. Gunilla Lockne inledde med en presentation av författaren Alfhild Agrell.

Ny medlems-
tidning ute nu!