Erik Ehn var hemlig gäst på Dramatens Vänners Teatercafé i december 2019.