Lilian Koch, medlem i Dramatens Vänner, donerade 5 000 kr till Eva Röse. I motiveringen angavs bl a att Eva verkat på teatern med verklig hängivelse.