Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Dramatens Vänner ledde ett Teatersamtal kring Hannes Meidals och Jens Ohlins version av Faust som visades på Elverket 2019