Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Dramatens musikartister Göran Martling och Ola Hedén, framförde Grovdoppa, ett program med visor av Allan Edwall på Dramatens Vänners Teatercafé i september 2016

Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.