8 Teatercaféer med hemliga gäster anordnades av Dramatens Vänner under 2007.