Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.