Sofia Juphiter regisserar Hamlet på Dramatens Stora scen. Hemlig gäst på Dramatens Vänners Teatercafé i mars 2019