Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Hemlig gäst på Dramatens Vänners teatercafé i dec. 2016 var Irena Kraus, författare och dramaturg, som bl a arbetat med dramatiseringen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna.

Per Mattsson och Emma Broomé var hemliga gäster på Dramatens Vänners Teatercafé i november 2016.

Reuben Sallmander, aktuell i Dramatens uppsättningar av Huset vid nattens ände och Fanny och Alexander var hemlig gäst i oktober 2016.

Dramatens musikartister Göran Martling och Ola Hedén, framförde Grovdoppa, ett program med visor av Allan Edwall på Dramatens Vänners Teatercafé i september 2016

Skådespelaren Thomas Hanzon var Dramatens Hemliga gäst vid Teatercaféet i maj 2016

Dramatens Vänners hemliga gäst i mars 2016 var regissören Karl Dunér intervjuad av Dramatens chefsdramaturg Magnus Florin.

I februari 2016 gästade författaren och förläggaren Berit Gullberg Dramatens Vänners Teatercafé som kvällens hemliga gäst.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com