Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Vid Dramatens Vänners Teatercafé i september 2015 överraskades både publiken och den hemliga gästen, Herdis Molinder, nyss fyllda 90 år. Herdis är medlem nummer 1 i föreningen.